Đối tác tin cậy

Đối tác : Chúng tôi phối hợp với các đơn vị dẫn đầu

Một số dự án đã thực hiện:

-Bảo dưỡng tủ vắc xin toàn bộ 28 tỉnh miền Bắc;

-Thiết kế lắp đặt kho lạnh cho TTYT Sóc Sơn-Hà Nội;

-Cung cấp thiết bị theo dõi nhiệt độ cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương, TTYT Sơn Tây, TTYT Dự phòng Hà Nội;

-Cung cấp thiết bị chỉ thị đông băng điện tử cho Viện Pasteur Nha Trang, Pasteur Hồ Chí Minh,…

Một số đối tác của Orimed

Quay về trang chủ