Phích vận chuyển vắc xin

Trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc-xin; các đơn vị y tế dự phòng thường sử dụng các loại dụng cụ chuyên biệt như hòm lạnh, phích vắc-xin và và căn cứ vào các chỉ thị như chỉ thị nhiệt độ lọ vắc-xin, chỉ thị đông băng điện tử, thẻ theo dõi nhiệt độ…Vì vậy hòm lạnh, phích vắc xin là dụng cụ quan trọng trong quá trình tiếp nhận và vận chuyển để bảo quản vắc xin

Hòm lạnh là gì?

– Hòm lạnh là dụng cụ chứa các bình tích lạnh để bảo quản vắc-xin và dung môi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản với thời hạn từ 4 đến 7 ngày tùy thuộc vào việc sử dụng bình tích lạnh. Hòm lạnh thích hợp cho một cơ sở y tế bảo đảm được khả năng bảo quản vacxin đủ nhu cầu của cơ sở y tế hoặc trong một số trường hợp lưu trữ tạm thời khi tủ lạnh bị hỏng. Hòm lạnh lưu trữ vắc- xin có thể lưu trữ vắc-xin từ 5.0 tới 25 lít, tùy theo mục đích lưu trữ vắc-xin hòm lạnh có 2 giải nhiệt độ lưu trữ ngắn là 36h và lưu trữ trong thời gian dài là 48h


Phích vắc-xin là dụng cụ chứa các bình tích lạnh để bảo quản vắc-xin và dung môi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản với thời hạn từ 1 đến 2 ngày tùy thuộc vào việc sử dụng bình tích lạnh. Phích vắc-xin nhỏ hơn hòm lạnh và dễ mang theo khi vận chuyển đi bộ bơi cán bộ nhân viên y tế  tới nơi không có tủ lạnh bảo quản vắc xin.Phích vắc-xin có thể tích lưu trữ từ 0.1 tới 5.0 lít

Những yếu tố để lựa chọn hòm lạnh, phích vắc- xin phù hợp:

– Yêu cầu thể tích vắc- xin lưu trữ

– Thời gian đảm bảo chất lượng lưu trữ vắc-xin

– Khối lượng và thể tích vắc-xin phụ thuộc vào hình thức vận chuyển: xe đạp, xe máy, cầm tay

– Số lượng túi đá, bình tích lạnh hiện có để trữ lạnh trong thời gian đủ dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay: 0979854534