Hà Nội xây dựng phương án đáp ứng ô xy y tế tình huống có 40.000 ca Covid-19

(BĐT) – Phương án của Hà Nội nhằm bố trí bảo đảm ô xy y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế, đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: BV
Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: BV

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Phương án số 187/PA-UBND ngày 13/8/2021 đáp ứng ô xy y tế trong tình huống có 40.000 người bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Để thực hiện phương án này, cần có sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong triển khai phương án; bảo đảm các điều kiện về năng lực tiếp nhận đưa vào sử dụng, dự trữ sẵn sàng ô xy y tế và cập nhật năng lực cung ứng của các đơn vị sản xuất, cung cấp, vận chuyển khí ô xy y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế.

Phương án thực hiện theo 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn đáp ứng tình huống 10.000 ca mắc Covid-19, giai đoạn đáp ứng tình huống 20.000 ca và giai đoạn đáp ứng tình huống 40.000 ca mắc Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Việc phân loại người bệnh theo mức độ bệnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, bệnh nhân không triệu chứng, nhẹ (83,6%) và mức độ trung bình (7%); bệnh nhân nặng cần thở ô xy, ô xy gọng kính (3,8%) và bệnh nhân rất nặng cần thở máy xâm nhập và không xâm nhập (3,6%); bệnh nhân nguy kịch và can thiệp ECMO (2%). Do vậy, với trường hợp 40.000 người bệnh mắc Covid-19, sẽ có 3.120 người bệnh phải sử dụng ô xy y tế (9,4%).

Trên cơ sở phân loại người bệnh theo mức độ bệnh, sẽ phân chia các cơ sở thu dung điều trị, gồm: Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân vừa; cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch cần điều trị hồi sức tích cực; cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không có triệu chứng và nhẹ (có các phương án riêng). Việc điều phối ô xy y tế đến các cơ sở thu dung, điều trị trong từng thời điểm căn cứ vào việc sử dụng thực tế tại các cơ sở được phân công thu dung, điều trị.

Kinh phí thực hiện Phương án từ các nguồn ngân sách nhà nước; viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tường Lâm – baodauthau.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay: 0979854534