Dây chuyền lạnh là gì ?

Dây chuyền lạnh là hệ thống các thiết bị nhằm bảo quản và vận chuyển vắc xin, sinh phẩm y tế, mặt hàng nông nghiêp, thủy hải sản hoa tươi, … theo đúng nhiệt độ quy định từ nhà cung cấp đến nơi sử dụng.

Tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích của khách hàng mà chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp, giải sản phẩm phù hợp nhất. Dây chuyền lạnh của chúng tôi bao gồm:

  • Xây dựng kho, hệ thống kho lạnh bảo quản;
  • Cung cấp các thiết bị bảo quản về nhiệt độ;
  • Cung cấp thiết bị phục vụ cho công tác vận chuyển, giám sát nhiệt độ trong vận chuyển;
  • Cung cấp phần mềm quản lý, giám sát nhiệt độ, độ ẩm của hàng hóa.
 
Quay về trang chủ