Công nghệ Blockchain trong giám sát nhiệt độ

Ứng dụng trong chuỗi cung ứng dược phẩmvới Blockchain, chuỗi cung ứng dược phẩm được giám sát và truy vết rất rõ ràng. Bên cạnh dòng dữ liệu về việc truy xuất nguồn gốc dược phẩm giúp người tiêu thụ có thể tránh dược những sản phẩm giả, kém chất lượng, Blockchain cho phép lưu trữ những thông tin cần thiết khác. Ví dụ như đối với một số dược liệu cần phải được bảo quản trong một môi trường nhiệt độ nhất định trong quá trình vận chuyển, thì chỉ cần một thiết bị cảm biến nhiệt độ truyền tải thông tin, lưu trữ vào Blockchain, thì người tiêu thụ có thể nhận biết được lô hàng đó có được bảo quản, vận chuyển đảm bảo chất lượng hay không.

Với Blockchain, thông tin dữ liệu hoàn toàn được minh bạch và không thể thay đổi từ bất cứ hình thức nào. Đây là điểm nổi bật nhất của công nghệ này khi các quy định ngày càng khắt khe hơn với các loại vắc xin, thực phẩm, dược phẩm,…