Trí tuệ nhân tạo AI trong giám sát nhiệt độ

Trí tuệ nhân tạo là khả năng học hỏi của một chương trình. Nó cũng là khoa học và kỹ thuật của các chương trình máy tính thông minh. Các thuật toán này có thể hiểu các hình mẫu và giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu lớn và không có lệnh của con người. Chúng phân tích dữ liệu đầu vào bên ngoài, học hỏi từ nó và sử dụng kiến thức đó để đạt được các mục tiêu cụ thể bằng cách thực hiện các nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực theo dõi giám sát nhiệt độ, AI được ứng dụng để phân tích dữ liệu thu thập từ quá trình vận chuyển của hàng hóa để hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hoặc vấn đề liên quan.Từ đó đưa ra giải pháp ngăn chặn bất kì tác động không mong muốn đến sự cố bằng các hình thức cảnh báo hoặc phân tích dự đoán

Khi theo dõi nhiệt độ của vắc xin được vận chuyển qua nhiều giai đoạn AI được ứng dụng phân tích dữ liệu thu thập từ quá trình vắc xin tại kho lưu trữ cho tới khi vận chuyển đến tay người tiêu dùng.Từ đó đưa ra giải pháp cho người nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khi giải quyết vấn đề đúng giai đoạn quy trình, giảm thiêu chi phí bằng hình thức giảm thiểu số lượng các giải pháp không hiệu quả hoặc không đủ thông tin.Xác đinh được trách nhiệm pháp lí đối với vấn đề chất lượng phát sinh trong chuỗi vận chuyển: