SI Z E S OV E R V IE W

 

 

 

 

TECTOCELL

 

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL

 

Model

 

 

 

COMPACT80

COMPACT100

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS 80

PLUS

PLUS

PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

120

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard cold room sizes*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều rộng

 

mm

1800 – 3600

 

1800 – 3600

 

1500 – 6000

1500 – 6000

1500 – 60001500 – 6000

Chiều sâu

 

mm

1200 – 12000

1200 – 12000

1200 – 12000

1200 – 12000

1200 – 12000

1200 – 12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều cao bên ngoài so với sàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

2110

 

2150

 

2110

 

2150

 

2190

 

2250

 

Rộng x sâu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

 

900 x 1800

 

900 x1800

800 x 1800

800 x 1800

800 x 1800

800 x 1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

2410

 

2450

 

2410

 

2450

 

2490

 

2550

 

 

 

mm

 

900 x 2000

 

900 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

2710

 

2750

 

2710

 

2750

 

2790

 

2850

 

 

 

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 x 2200

 

900 x 2200

800 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TectoCell Standard Plus: Khoảng cách 300 mm và 100 mm (Tùy chỉnh cho kích thước phòng lạnh lớn hơn theo yêu cầu)

 

TectoCell kích thước nhỏ gọn: khoảng 300 mm (rộng 1800 – 3600 mm) và 100 mm (dài 1200 – 12000 mm)

 

 

Tổng quan

 

 

 

 

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL

 

TECTOCELL  TECTOCELL TECTOCELL

Model

 

 

 

COMPACT80

COMPACT100

 

STANDARD

 

STANDARD

 

STANDARD

 

STANDARD

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS 80

 

PLUS

 

PLUS

 

PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

120

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bề dày tường

 

 

Chênh lệch nhiệt độ đề xuất phù hợp với VDI 2055 (∆T tính bằng Kelvin)

 

Nhiệt độ lưu trữ

 

 

mm

80

 

100

80

100

120

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

38

45

38

45

56

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°C

 

+2 to +60

-25 to +60

 

-20 to +60

 

-25 to + 60

 

-30 to +60

 

-50 to +60

 

 

 

Giá trị U (WITH / m²K) phù hợp với DIN EN 13165

0.25

0.20

0.25

0.20

0.17

0.14

 

Quý Doanh nghiệp và khách hàng quan tâm đến sản phẩm TECTOCELL STANDARD PLUS TECTOCELL COMPACT vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Cập nhật những tin tức mới nhất về giải pháp vận chuyển vắc xin cũng như dây chuyền lạnh.

tìm hiểu thêm